KALLELSE Härmed kallas ni till SBK Gävleborgsdistriktes årsmöte

Svenska Brukshundklubben, Gävleborgsdistriktet
KALLELSE
Härmed kallas ni till SBK Gävleborgsdistriktes årsmöte.
19 mars 2017, kl 13.00, Gävle BK.
Förslag till dagordning och handlingar rörande ekonomi och planering
inklusive styrelsens förslag utsänds senast 31 januari.
Kallelse och samtliga handlingar kommer också att vara tillgängliga
på distriktets hemsida.
Klubbarna ansvarar för att utsedda ombud kallas.
I samband med årsmötet bjuder arrangören på förtäring.
Välkomna!
SBKs Gävleborgsdistrikt
e.u.
Anette Johansson
Sekr