Information om tentamen den 15 januari 2017

Information om tentamen den 15 januari 2017
Tentamen skrivs i Lund, Helsingborg och Stockholm klockan 14:00-19:00 söndagen den 15 januari
2017. Adresser anges nedan. Under tentamenstiden kommer inga raster att ges. Tillgång till toalett
kommer givetvis att finnas under alla fem timmar.
Till tentan ska du ta med legitimation. Legitimation är ett absolut krav för att få tentera – har du
ingen legitimation kommer du inte att få skriva tentan. För att få tentera måste du dessutom vara
godkänd på samtliga obligatoriska prov.
Anmälan sker genom kurshemsidan senast den 8 januari. Vi uppskattar dock om du anmäler dig
snarast möjligt om du har för avsikt att skriva tentamen.
Om du enligt beslut från avdelningen för pedagogiskt stöd har rätt att skriva tentamen med förlängd
skrivtid eller annat hjälpmedel ber vi dig kontakta oss eller vår studievägledning snarast möjligt. För
dig som ska skriva tenta med pedagogiskt stöd gäller eventuellt annan sal än som anges nedan, och
den informationen skickas ut per e-mail till dig som berörs. Om du inte har fått denna information en
vecka innan tentan ber vi dig kontakta oss.
Ett tips är att ta med någon dryck/mat/fika/godis/frukt för att orka med alla fem timmar. Notera att
inga pauser kommer ges för att gå och köpa kaffe eller dylikt. Allt ni önskar förtära under tentan
måste ni alltså ha med er.
Tillåtet material vid tentamen är:
•
•
•
•
All litteratur från litteraturlistan.
Allt material från kurshemsidan (exklusive extentahäfte). Det är alltså fullt tillåtet att ta med prov och
övningsuppgifter, inklusive typsvar och kommentarer.
Föreläsningsanteckningar, andra anteckningar och allt annat man kan ha skrivit ner under kursens
gång. Det är också fritt fram att anteckna i litteraturen och på allt annat material som tillhandahålls.
Såväl anteckningar för hand som datorskrivna anteckningar är tillåtna.
Lagtext. Här är det tillåtet att ta med vilken typ av lagtext man vill, så länge den är ren, alltså inte på
förhand kommenterad. Man kan alltså ta med Hyreslagen, någon lagbok eller välja att skriva ut lagtext
från internet.
Ej tillåtet material är:
•
•
•
Annan litteratur som inte finns upptagen på litteraturlistan.
Extentor.
Kommenterad lagtext.
Om du har några frågor angående tentamen är du välkommen att kontakta oss på [email protected]!
Lycka till!
Stockholm
Clarion Hotel Sign
Bankettsalen
Norra Bantorget
101 26 Stockholm
För vägbeskrivning, klicka här.
Lund
Matematikhusets annex
Sal MA9A-E
Sölvegatan 18
223 62 Lund
För vägbeskrivning, klicka här.
Helsingborg
Campus Helsingborg
Sal C163
Universitetsplatsen 2
252 25 Helsingborg
För vägbeskrivning, klicka här.