Skuggstudie tillhörande detaljplan för del av Karlshamn 4:1

2016‐10‐26 Dnr: 2015/2228 Skuggstudie tillhörande detaljplan för del av Karlshamn 4:1 (Stationsområdet etapp 1) Stadsmiljöavdelningen Mars kl 13 Mars kl 17 Maj kl 13 Maj kl 17 Juli kl 13 Juli kl 17 September kl 13 September kl 17