design och produktutveckling kursöversikt 2016/2017

TEKNIKPROGRAMMET: DESIGN OCH PRODUKTUTVECKLING
KURSÖVERSIKT 2016/2017*
ÅR 1
Kurs
Engelska 5
Idrott och hälsa 1
Kemi 1
Matematik 1c
Matematik 2c
Samhällskunskap 1
Svenska 1
Teknik 1
ÅR 3
Poäng
100
50
100
100
100
100
100
150
800
Kurs
Design 2
Grafisk kommunikation**
Fysik 2 / Entreprenörskap
Konstruktion 1
Religion 1
Svenska 3
Visuell kommunikation**
Poäng
100
100
100
100
50
100
100
Gymnasiearbete
100
Individuellt val**
100
Eleven erbjuds att senast under åk 2 läsa moderna språk steg 3
Som är en utökad kurs. Detta kan ge viktiga meritpoäng för
fortsatta studier inom naturvetenskapliga och tekniska ämnen.
ÅR 2
Kurs
Cad 1 + Bild och form 1a1
Design 1
Engelska 6
Fysik 1
Historia 1a1
Idrott och hälsa 1
Matematik 3c
Svenska 2
Poäng
100
100
100
150
50
50
100
100
Individuellt val**
100
850
850
Programmet omfattar 2500 poäng. För ökad behörighet för fortsatta
studier rekommenderas elever som väljer den här inriktningen att
använda det individuella valet till kurserna Biologi 1 och Matematik 4.
*Med reservation för förändringar
** Läses inte av NIU elever