SAMMANFATTNING AV KURSVÄRDERING

SAMMANFATTNING AV KURSVÄRDERING Kurs: Oral hälsa med fokus på barn Kurskod: ORGB64 Kursveckor: 45‐03, 2011/2012 Grupp: TH10+fristående Kursansvarig: Anita Boström Antal svar (%): 13 (36%) Antal registrerade studenter på kursen: 36 Studenternas viktigaste kritiska synpunkter: 8 av 13 studenter lyfter att arbetsbördan har blivit för stor på grund av att denna kurs ligger parallellt med kursen Odontologi III (ny utbildningsplan ht 2010). Studenterna önskar tydligare information från universitetets sida till handledare VFU om vad som ska gälla i denna kurs (inte fått ha patienter). Vad uppskattade studenterna mest på kursen? Studenterna tyckte att det var en intressant och lärorik kurs. Tio studenter (77%) ansåg att föreläsningarna hade varit bra. 11 studenter (85%) ansåg att seminarium var en bra examinationsform, 77% var nöjda med VFU och 77% nöjda med handledningen på VFU. Samtliga studenter ansåg att de hade fått tillfredsställande kunskaper om kursens innehåll och lärarnas insatser har varit tillfredsställande. 10 studenter (77%) anser att kursen har hållit godtagbar – mycket hög kvalitet och 31% anser att arbetsbördan har varit godtagbar och 69% att det varit hög – mycket hög arbetsbörda. Vad kan man göra åt dessa synpunkter nästa gång kursen ges? Två obligatoriska kurser i programmet läses parallellt vilket gör att studenterna anser att det ger hög arbetsbörda vilket kan vara svårt att ändra utifrån fastställd utbildningsplan. Informationen till handledare i VFU kan förbättras och bli tydligare.