Inbjudan till webbutbildning BÄST

BEMÖTA
Ätstörningar i samband med graviditet
och småbarnstid
(BÄST)
I samarbete med Karolinska Institutet erbjuder
Kunskapscentrum för Ätstörningar (KÄTS) en
kostnadsfri internet-baserad utbildning som hjälper dig
att bemöta ätstörningar innan och efter en graviditet.
Anmäl dig till BÄST på: utbildning.atstorning.se
atstorning.se