Peter Nymberg

2 och 7 mars, Marina Plaza i Helsingborg
08.00 – 08.30
Samling med välkomstkaffe
08.30 – 09.30
Ergonomi
Bodil Fälth (2/3) och Elisabeth Falk (7/3)
09.30 – 10.00
Fika
10.00 – 12.00
Hot och våld
Staffan Anderberg
12.00 – 13.00
Lunch
13.00 – 14.30
Studie för att öka aktiviteten hos 40-65-åringar
Peter Nymberg
14.30 – 15.00
Fika
15.00 – 16.00
PMO, tips och trix
Karolina Nilsson
16.00 – 16.30
Diskussion och avslutning
Föreläsare:
Bodil Fälth, ergonom/fysioterapeut, Previa
Elisabeth Falk, ergonom/fysioterapeut, Previa
Staffan Anderberg, säkerhetscontroller, Skånevård Sund
Peter Nymberg, distriktssköterska, vårdcentralen Laröd
Karolina Nilsson, verksamhetsansvarig för PMO, Skånevård Sund
Fortbildningsdagen arrangeras av lokalt fortbildningsnätverk för medicinska sekreterare NV