Öppna - Distrikt 101-B

Nyhetsbrev 101B jan
2017
2017 är året då Lions Clubs
International firar 100 års jubileum.
Är du intresserad av att delta i
firandet som går av stapeln i
Chicago 30 juni – 4 juli finns
möjligheten att köpa andel/andelar i
Conventionenchansen och hoppas på
god tur. Kontakta 1:a VDG Britt
Nilsson [email protected]
Det kommer också att anordnas resor
från Sverige till Chicago.
Återkommer med ytterligare
information ang. resor i februari
månads Nyhetsbrev.
Nu startar Lions jubileumsinsamling
För barn och unga i Sverige. Gör
egna aktiviter på hemmaplan så att
det uppmärksammas att vi firar 100
år.
Kom ihåg att inbetala 5 000 kr till
Jubileumsfonden. För mer
information kontakta Elisabeth
Emanuelsdotter Voll 070-954 62 32
Nyhetsbrev 101B jan
Vad händer i januari?
Tre galor för de ”De Glömda
Barnen”
Conventum Kongress, Örebro,
Lördagen den 21 januari kl. 13:00.
Snövit The Musical
Kontaktperson Elisabeth
Emanuelsdotter Voll 070-954 6 2 32
Viktig påminnelse
GMT, medlemsutveckling Göran
Lundén vill ha in klubbarnas rapport
om hur enkäten hösten 2014 följts
upp med vidtagna eller planerade
förbättringar för att säkra
klubbtrivseln. Rapport från 21
klubbar saknas!
Karlstad CCC
Söndagen den 29 januari kl. 13:00
Snövit The Musical
Kontaktperson Anita Jacobsson
0702-86 05 29, 054-15 18 66
Ledarskapsutbildning för
presidenter och vicepresidenter
kommer att genomföras. Tema:
Ledarskap på 2000-talet samt Etik i
ledarskapet. Två tillfällen ges
lördagen den 11 mars i
Hallstahammar eller lördagen den 25
mars i Karlstad. Kursledare GLT
Sirkka Nilsson, LC Hallstahammar.
Karlstad CCC
Fredagen 24 februari kl. 19:30
The music of MOTOWN
Kontaktperson Anita Jacobsson
0702-86 05 29, 054-15 18 66
GR-möte 4 i samband med NSR i
Reykjavik, Island den 19-22 januari.
Motion till distriktsmöte skall vara
DG tillhanda senast den 31 januari.
Nominering av kandidater till poster
som skall tillsättas av distriktsmötet
skall vara distriktsvalnämndens
ordförande Arne Andersson tillhanda
senast den 31 januari.
[email protected]
OBS! Tältlagret i Kristinehamn
behöver fyllas på!
Tack för ett bra Lionsarbete under
det gångna året!
Gott Nytt År och Lycka till med Era
aktiviteter under 2017!
önskar Margareta
von Wachenfeldt
DG 101 B
Nyhetsbrev 101B jan
Nyhetsbrev 101B jan