Ifyllningsbar Egenkontrollserbjudande Livs 2017

Skicka e-post
Egenkontroll
Provtagningserbjudande 2017
Egenkontrollen ger dig en bättre uppsikt över din verksamhet och skapar trygghet åt dina kunder.
Provtagningen är enkel att utföra och proven skickas via post eller lämnas till något av våra
inlämningsställen. Vi erbjuder två olika paket, beroende på om ni är tillagande eller mottagande/
serverande kök.
Anmäler ni intresse på nedanstående formulär, skickar vi i god tid ut det ni behöver för er
provtagning 2017. Kryssa i det alternativ som önskas.
Pris för utskick av provtagningsmaterial, transport samt analys:
Paket 1, tillagande kök: 1955 kr exkl moms
2 st livsmedelsprov (totalantal bakterier, enterobacteriaceae/E. coli)
5 st tryckplattor för rengöringskontroll inkl avläsning
Kylväska + kylklampar
Provtagningsinstruktion, beställningssedel
Fraktsedel Posten Express
Paket 2, mottagande/serverande kök: 755 kr exkl moms
5 st tryckplattor för rengöringskontroll inkl avläsning
Vadderat kuvert för återskick
Provtagningsinstruktion, beställningssedel
Svarsportoetikett
Önskad provtagningsvecka (t ex v 8 och 36):
Uppdragsgivare:
Företagsnamn
Organisationsnummer
Leveransadress
Postnummer & Ort
Kontaktperson
Telefon
Mailadress
Fakturamottagare: (om annan än uppdragsgivare)
Företagsnamn
Ev fakturareferens
Adress
Postnummer/Ort
Övrigt
Provtagning ska utföras inom två veckor efter att provtagningsmaterialet erhållits.
Beställningen är bindande.
Ifyllt formulär sänds tillbaka till nedanstående adress, eller via mail. Lycka till med er provtagning!
Eurofins Food & Feed Testing Sweden AB
Att Kundsupport
Tfn 010-490 8310
Box 887
531 18 LIDKÖPING
För inlämningsställen, öppettider mm se hemsidan
www.eurofins.se
[email protected]