Program - Kommuntorget.fi

11.1.2017, Tropiclandia, Vasa
Arkivdag - aktualiteter
Arkivdagen erbjuder en järndos med information om bl.a. EU:s
dataskyddsförordning och referensarkitekturen för ärendehantering inom
kommunsektorn.
Du får också träffa Kommunförbundets nya sakkunniga i arkivfrågor Tuula
Seppo.
Välkommen på kurs !
PROGRAM
Onsdag 11.1
08.30
Välkomstkaffe
09.00
Dagen öppnas, utvecklingschef Ulf Lindholm, Finlands Kommunförbund
09.10
Nytt inom dokumenthantering
Referensarkitektur för ärendehantering inom kommunsektorn
sakkunnig Tuula Seppo, , Finlands Kommunförbund
09.50
Eu:s dataskyddsförordning, jurist Ida Sulin, Finlands Kommunförbund
12.00
Lunch
13.00
Nytt från Arkivverket, överinspektör Johan Enkvist
13.30
Aktuellt om Triplan Oy:s produktutveckling,
- nya eMöte
- beaktande av EU:s datasäkerhetsförordning 2018
- elektronisk arkivering
Johan Muukkonen och Riitta Mäkilä
14.45
Kaffe och diskussion
15.30
Avslutning på dagen
_____________________________________________________________________________
Anmäl dig på vår webbplats kurstorget.fi senast 2.1.2017.
Deltagaravgiften är 150 €/person exklusive moms. I avgiften ingår utbildning, kursmaterial, lunch
och kaffe.
Vid förhinder kan en ersättare utses, vars namn bör meddelas till kursarrangören. Om ingen
annullering görs minst en vecka före kursen och ingen ersättare utses, uppbärs de direkta
kostnaderna.
Närmare upplysningar:
[email protected]
(09) 771 2449
[email protected]
(09) 771 2431