Annonse A¦èrets idrettsanlegg 2017 ver 2.indd

Prisen Årets idrettsanlegg 2017
Prisen Årets idrettsanlegg er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund,
Kulturdepartementet og BAD, PARK og IDRETT.
Prisen skal deles ut under Landskonferansen i Sandefjord 14.-16. juni 2017.
Prisen Årets idrettsanlegg tildeles idrettsanlegg som innbyr til organisert og uorganisert
aktivitet. Anlegget skal være av høy kvalitet, og være en miljøfaktor av både fysisk og sosial
karakter.
Prisen Årets idrettsanlegg består av en plakett i tillegg til diplom og kr 30 000. Plaketten
skal senere monteres på et hensiktsmessig sted på anlegget. Prisen tildeles anleggseieren.
Anlegget skal være godkjent for spillemidler, og ferdigstilt når det søkes. Anlegget skal ikke
være mer enn fem år gammelt. Søknaden skal inneholde en kort beskrivelse av anlegget i
forhold til kriteriene og bilder av anlegget. Anleggseiere, kommuner og idretten kan søke.
Det kan søkes flere ganger.
Du finner elektronisk søknadssjema på www.badparkogidrett.no
Mer informasjon: Helene Bugge, daglig leder BAD, PARK og IDRETT: [email protected]
Søknad sendes BAD, PARK og IDRETT innen 1. mars 2017.