organisasjonskart

Avdeling for campusservice
Campusservice
Jørn-Wiggo Bergquist
Stab
Seksjon for
bygningsdrift
Seksjon for
teknisk drift
Elin Sølberg
Irene Dragvik
Driftsområde
Nord
Driftsområde
Sør
Driftsområde
Øst
Stig
Pallesen
Wenche
Karlseng
Geir Magne
Sjårud
Driftsområde
Kalvskinnet
og Gjøvik
Driftsområde
Øya og
Ålesund
Roger
Arnesen
Tom
Hagen
Driftsområde
Logistikk,
park og
ressurs
Ragnar
Hellan
Seksjon for
prosjektgjennomføring
Irene Dragvik
(fung.)
Fagområde
Bygg
Fagområde
VVS
Fagområde
Elektro
Fagområde
Vakt og service
Jon Harry Nilsen
Trond R. Haugen
Frode Dahl
Marit
Grønning-Moe
Servicesenter for
eiendom
Elin Sølberg
(fung.)