Her er oversikt over trinnkontaktene for 2. trinn

UKEPLAN FOR 2. TRINN UKE 1
Ukas gullregel: Vi kommer presis til timene
Mandag 02.01
FRI
Tirsdag 03.01
Onsdag 04.01
Torsdag 05.01
Fredag 06.01
08.15-08.30
08.15-08.30
08.15-08.30
08.15-08.30
Morgenåpning
Morgenåpning
Morgenåpning
Morgenåpning
Start: 08:30
Start: 08:30
Start: 08:30
Start: 08:30
TIEY – Norsk
Dobbeltkonsonant
TIEY – Matte
Måling og statistikk
Uteskole
TIEY – Norsk
Dobbeltkonsonant
Slutt kl.13.00
Ukas elev
Naturfag/Samf.
Musikk/Gym
- Komposisjon
- Ulike
koordinasjonsaktivi
teter
Steinalderen
Slutt kl.13.30
Slutt kl.13.30
Her er oversikt over trinnkontaktene for 2. trinn:
2.1: Hilde - mamma til Kaja: [email protected]
2.1: Dave - pappa til Leon: [email protected]
2.2: Hilde - mamma til Elise (FAU): [email protected]
2.2: Beate - mamma til Victoria: [email protected]
2.3: Helle - mamma til Vår (FAU): [email protected]
2.3: Bjørn - pappa til Elias (FAU vara): [email protected]
2.4: Bente - mamma til Marte: [email protected]
2.4: Mari - mamma til Froste: [email protected]
Bibliotek: 2.1 og
2.2
Slutt kl.13.00
AKS: 07301700:
Stjerneorientering i
nærområdet
AKS: 0730-0800:
AKS: 0730-0800:
AKS: 0730-0800:
AKS:0730-0800:
Grøt
Brødmat
Grøt
Ostesmørbrød
1330-1400: Brødmat
1330-1400:Brødmat.
1300-
1300-1400: Utetid
1345-1430: Utetid
1345-1430: Utetid
1330:Brødmat1315
1430-1530: LSA
1430-1530: LSA
-1400:Utetid
Vi jobber med
Vi jobber med
måling og statestikk.
1400-1600:
Husk mat og
Dobbeltkonstonat
drikke for hele
1530-1600:
dagen.
1530-1600:
Læringsstøttendeaktiviterer:
Klær etter vær.
Læringsstøttendeaktiviteter:
Idrettshall
Idrettshall
Konstruksjon
Konstruksjon
Spill
Læringsstøttendeaktiviteter:
Spill
Tegning/Kpk
Hobby
1400-1430: Brødmat
1430:
Film
Idrettshall
Maling
Konstruksjon
Hobby
Perling
Stenger 1700
Spill
Stenger 1700
Dansematter
Stenger 1700
Stenger 1700
Stenger 1700
Info til foresatte:
• Vi ønsker dere alle et godt nytt år! Vi gleder oss til videre samarbeid og håper det blir et
spennende og lærerikt halvår.
• Husk klær etter vær. Det er viktig at elevene har med seg jakke og annet tøy som de eventuelt
kan ha på seg hvis det blir nødvendig.
• Orddiktat, fredager: Vi ønsker at dere sammen med eleven utforsker hva ordet/begrepet betyr,
lage en setning med ordet, kan ordet brukes på andre måter osv.
• Mattelekser og skrivelekser leveres inn torsdag. Lesemappen leveres fredag.
Lekser:
•
Mattelekse: Radius oppgavebok s. 78-81.
•
Leselekse: Les i boken i lesemappa 15-20 minutter hver dag. Bruk leseskjema!
•
Skrivelekse: Gjør skriveleksen i norsk skrivebok
•
Ukas ord, begreper og høyfrekvente ord: ikke, kommer, eller, lengde, tabell,
Ønsker alle en god helg hilsen:
Trinh, Sucre, Oda, Maria, Liv, Tommy og Synnøve.