Trafiknytt Hisingsbron och Centralenområdet

Norra Sjöfarten stängs
vilket påverkar trafiken i
Centralenområdet
Datum 2 januari
Den 2 januari 2017 görs en trafikomläggning i Centralenområdet. Kartan visar hur
omläggningen påverkar cykel- och biltrafik. Gångtrafiken tar sig fram i stort sett som tidigare.
Här de aktuella omläggningarna:
- En del av Norra Sjöfarten stängs trafiken av och trafiken går runt via Hamntorgsgatan.
Se kartan.
- Cyklister måste åka via Hamntorgsgatan till cykelleden vid älven. Från och
med 9 januari får cykelleden en tillfällig dragning via Gullbergsstrand gatan.
-
Trafik ut från Hamntorget kan endast svänga höger ut på Stadstjänaregatan.
-
Påfarten till E45 är avstängd och trafiken till och från centralen går istället via
Bergslagsgatan.
Se kartan på nästa sida!
Med vänlig hälsning
Trafikkontoret Göteborg
Vid frågor eller synpunkter kontakta:
Byggledare trafik Thorben Starcke 0766-49 55 12.
Göteborgs Stads kontaktcenter: telefon 031-365 00 00, e-post: [email protected]
www.goteborg.se
www.goteborg.se