Du som är förälder/vårdnadshavare – prova maten inom förskola

"
Du som är förälder/vårdnadshavare –
prova maten inom förskola eller skola!
Skriv ut och ta med kupongen.
Namn:...............................................................................................................................................
Elevens namn:........................................................................................................................
Förskola/skola:...................................................................... Klass:...............................
VT 2017