Här kan du ladda ner ett informationsblad om Ljungholmsvägen 28 A

LJUNGHOLMSVÄGEN 28 A
Gruppbostaden Ljungholmsvägen 28 A drivs på entreprenad på uppdrag av
Falkenbergs kommun.
Ljungholmsvägen 28 A är ett trapphusboende på
Hjortsberg med åtta lägenheter i trappuppgången. På boendet finns det även en gemensamhetslägenhet med kök och allrum samt en additionslägenhet. En av lägenheterna är parboende.
Totalt finns det tio platser på Ljungholmsvägen.
Stöd på dina villkor
Det är dina behov och önskemål som styr personalens insatser – stöd på dina villkor! Du som bor
i något av våra boenden ska alltid kunna känna
VERKSAMHETSCHEF
Alexandra Karlsson
Telefon: 010-130 40 38
E-post: [email protected]
frosunda.se/ljungholmsvagen28
dig trygg och ha en utvecklande miljö. Våra boenden skapar förutsättningar för trygghet, personlig
utveckling och goda levnadsvillkor genom att vi
erbjuder dig det individuella stöd och den service
som ger dig högsta möjliga livskvalitet.
Tillsammans upprättar vi en genomförandeplan
som ligger till grund för ditt stöd. Här beskrivs
hur vårt arbete och samverkan ska se ut.
ADRESS
Ljungholmsvägen 28 A
311 46 Falkenberg
Telefon: 010-130 39 81