Anmälan om att avstå avgiftsfri tandvård

Anmälan om att avstå avgiftsfri tandvård
Enligt svensk lag (Tandvårdslagen, SFS 1998:125) har du rätt till regelbunden och fullständig
tandvård till och med det år du fyller 21 år. Du blir regelbundet kallade till undersökning och
eventuell behandling av den klinik där man är listad – antingen inom folktandvården eller hos
privat vårdgivare.
Om du inte vill ha fler kallelser – fyll i och lämna blanketten till den klinik du tillhör.
Anmälan innebär att du avstår den fria tandvården, med tillhörande regelbundna kallelser och
själv får ordna din tandvård. Du är när som helst välkommet att ingå i systemet igen.
Patientuppgifter
Personnummer
Förnamn
Efternamn
Jag vill tills vidare avstå från den fria tandvården och vill därför inte längre vara listad hos
någon vårdgivare.
Underskrift
Namnförtydligande
Blanketten lämnas eller skickas till den klinik du vill lämna.
Kliniken skickar blanketten till:
Tandvårdsenheten
Landstinget Sörmland
611 88 Nyköping
Datum