Sista etappen av arbetet på väg 2081

Trafikverket informerar
Närboende i Åttingsberg-Rännelanda
December 2016
Sista etappen av arbetet på väg 2081
Vad händer just nu?
Äntligen börjar vi närma oss slutet på
förstärkningen av väg 2081. Större delen av
sträckan är redan jämn och fin med ny asfalt,
det som återstår är sträckan över mossen vid
Backen. Vårt utlagda berg har gjort sitt och
ytan har sjunkit mellan 40-180 cm. Det är
helt enligt beräkningarna och därför kan vi
starta arbetet att schakta bort överlasten och
ersätta med lätt fyllning och en överbyggnad.
När det sker behöver vi stänga vägen
helt för genomfartstrafik under tiden
januari - mars 2017.
För er som bor in på vägen till Backen
innebär det att ni första perioden måste köra
norrut tills ni passerat arbetet. Därefter kör
ni söderut. Mer information kommer till er
under arbetets gång.
Mer information
Mer information finns även på vår webbplats
www.trafikverket.se/vag-2081-attingsbergrannelanda. Vid frågor är ni välkomna att
höra av er till kontaktpersonerna nedan.
Trafikverkets projektledare
Richard Svennberg
Telefon: 070-108 93 53
E-post: [email protected]
Trafikverkets
byggplatsuppföljare
Oskar Manninen
Telefon: 072-574 34 22
Skanskas produktionschef
Erik Carlsson
Telefon: 070-640 03 49
E-post: [email protected]