Diskussionskarta

diskussionskart
jag
vill
färdig
aldrig
du
vill inte
inte färdig
ibland
fråga
förstå
orkar inte / trött
skriva
ja
berätta
förstår inte
fortsätta
rita
nej / inte
hjälp
bra
kommer inte
ihåg
limma bilder
vet inte
vara av annan
åsikt
dålig
komma ihåg
kryssa i
något annat
Symboler: Sergio Palao,
Källa: ARASAAC, http://arasaac.org,
Licensägare: Aragon Goberment
vänd sida
Centret för kompletterande kommunikation och pedagogik