Sammanträdesplan 2017 Januari Februari Mars April Maj Juni Juli

Sammanträdesplan 2017
Januari
Landstingsfullmäktige
Landstingsstyrelsen
- Arbetsutskott
Hälso- och sjukvårdsnämnden
- Arbetsutskott
31
12
18
1
7, 21
2
26
23
23
29
23
23
23
28
3
Patientnämnden
Folkhögskolestyrelsen
16
16
12
18
27
27
24
6
Juni
Juli
Augusti
September
20-21
3,9,16
5-6
7
Samverkansnämnden
Maj
4
19
22
16
24
April
25-26
16
Nämnd för folkhälsa och
primärvård
södra Lappland
Nämnd för folkhälsa och
primärvård
Skellefteå- och
Norsjöområdet
Mars
21
Nämnd för
funktionshinder och
habilitering
- Arbetsutskott
Nämnd för folkhälsa och
primärvård
Umeåregionen
Februari
30
22
13
12
10, 17
Oktober
November
3
21-22
31
10,14,17,28
29
12
1
9, 30
23
13
18
24
29
29
9
10
13
14
16
29
21
25
29
27
26
21
19
11
8
8
8
18
13
29
28
14
15
10
7
29
18-19
22
24
11
14
26
December
14
7