Mötesplats Åled

Mötesplats Åled
Ålängesvägen 27
Onsdag
Torsdag
Torsdag
4
5
19
14:00
15:00
15:00
Godisbingo
Andakt
Andakt
Söndag
22
14:30
Söndagscafé
14:00
Aktivitet med fika
Måndagar
Välkommen!
Önskar Bodil, personal och frivilliga
Under våra aktiviteter kostar kaffe med kaka 20: - om inget annat anges. Vid
frågor om aktiviteter för seniorer ring aktivitetsledare, Bodil på 070-269 54 51