Rapportbilaga vecka 52

1 (6)
Utvecklingsavdelningen
Statistik och mätningar
PM
2016-12-28
Rapportbilaga vecka 52
DS
SÖS
K
C S:t
Göran
STS
NTS
Ersta
Totalt
Fastställda
vårdplatser
513
698
1414
330
160
96
76
3287
Disponibla vårdplatser
417
495
906
271
131
88
58
2366
DS: Danderyds sjukhus SÖS: Södersjukhuset KS: Karolinska Universitetssjukhuset C S:t G: Capio S:t
Görans sjukhus STS: Södertälje sjukhus NTS: Norrtälje sjukhus
Källa: Vårdgivarna inkl. geriatrik. Tekniska vårdplatser (ex. förlossning,
intensivvård, uppvakning) är ej medräknade.
Begreppen disponibel vårdplats och fastställd vårdplats används i enlighet
med Socialstyrelsens definition:
Fastställd vårdplats: vårdplats som beslutats och dimensionerats för en
verksamhetsinriktning utgående från det uppskattade resursbehovet för en
2 (6)
PM
2016-12-28
genomsnittlig patient. De platser som är planerade att finns när sjukhuset
har full kapacitet. Beslutat av huvudman, dvs vårdgivaren.
Disponibel vårdplats: fastställd vårdplats som är belagd eller kan
beläggas. Tekniska vårdplatser exkluderas i denna redovisning. Tekniska
vårdplatser kan vara förlossningsavdelning, intensivvårdsavdelning,
eftervårdsavdelning (uppvakning)
Källa: Vårdgivarna
3 (6)
PM
2016-12-28
Förlossningar (21 –27 dec)
KSolna
61
KHudd
83
DS
BB Sth
SÖS
STS
Totalt
107
72
114
25
462
Antal hänvisningar,
förlossning, inom
länet
10
1
7
8
3
1
30
Antal hänvisningar,
förlossning, till annat
län
0
0
0
0
0
0
0
Antal förlossningar
Källa: SLL IT
4 (6)
PM
2016-12-28
Geriatrisk vård
De geriatriska klinikerna rapporterar vårdplatser till beläggningsportalen
Belport dagligen. Nedan redovisas antal lediga platser rapporterade
onsdagen den 28 december.
Fastställda ordinarie
platser
Brommageriatriken
Dalengeriatriken
Danderydsgeriatriken
Handengeriatriken
Huddingegeriatriken
Jakobsbergsgeriatriken
Kungsholmsgeriatriken
Löwetgeriatriken
Nackageriatriken
Nynäsgeriatriken
Stockholmsgeriatriken
Södertäljegeriatriken
Tiohundra
Summa
Källa: Belport.
129
154
109
72
115
90
42
34
64
21
113
53
24
1 020
Lediga platser
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
-2
1
5 (6)
PM
2016-12-28
Akutmottagningar
Besök senaste veckan:
Vuxenakut Barnakut
Karolinska Solna
1 309
Karolinska Huddinge
1 482
Capio S:t Göran
1 659
Danderyds sjukhus
S:t Eriks ögonsjukhus
Södersjukhuset
Södertälje sjukhus
Norrtälje sjukhus
Totalt
1 650
388
2 112
649
475
9 724
Gynakut
*
*
282
557
141
52
*
475
*=problem med besöksregistrering senaste veckan. Källa: VAL.
Närakuter
Besök senaste veckan:
5 185
6 (6)
PM
2016-12-28
Husläkarmottagningar
Besök senaste veckan:
Källa: VAL
64 699