Lilla Varvsgatan 6

Lilla Varvsgatan 6
Malmö, Norr, Västra Hamnen
Rikshem är ett av Sveriges största privata bostadsbolag. Vi äger bostäder
och samhällsfastigheter på flera orter. Vi erbjuder ett tryggt, trivsamt och
flexibelt boende. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och AMF.
[email protected]
1
Beskrivning
Ungdomslägenhet/studentlägenhet
Denna lägenheten har ett övre plan som kan inredas
som en sov- eller studievrå. Här är full takhöjd.
Lägenheten är belägen vid ett havsnära läge och ett
stenkast från Malmö Högskola. Hiss finns i
fastigheten. Hushållselen är inkluderad i hyran och 10
månadershyra; juni och juli är hyresfritt. Tvättstuga
på våningsplan 2 och 3. Miljöhus på gården.
Värd
Rikshem Malmö
Hyra
7 340 kr
Adress
Lilla Varvsgatan 6
Rum
1:a
Yta
37 m²
Antal boende
1-2
Våning
4 av 4
Badrum
Dusch
Balkong
Balkong finns
Hiss
Hiss finns
Tvätt
Tvätt på annat
våningsplan
Parkering
Bilplats saknas
Gård
Gård saknar lekplats
Planlösning
Genomgående
2
Särskilda krav
Ålderskrav
18 - 28 år
Antal boende
1-2
Krav på inkomsttyp
Anställning/Eget Företag
A-kassa
Försäkringskassa
Studiemedel
För att bli godkänd som hyresgäst hos Rikshem
ska du ha fyllt 18 år. Vara heltidsstuderande på
universitet, högskola eller ha en inkomst baserad
på arbete, A-kassa eller studiemedel.
Antagningsbesked på heltidsstudier vid universitet,
högskola eller arbetsgivarintyg ska kunna
uppvisas. Med heltidsstudier menas 30
högskolepoäng. Uppsägningstid; 1 månad.
Du ska vara skötsam och ha skött dina åtaganden
i nuvarande boende. I och med att du sökt
lägenhet så ger du Rikshem tillstånd att inhämta
boendereferenser hos nuvarande och tidigare
hyresvärd. Inga anmärkningar från tidigare
hyresvärd accepteras.
Hyresvärden önskar att köande, medköande eller
ombud varit på visningen och sett den aktuella
lägenheten. Om detta ej är möjligt måste sökande
meddela detta till hyresvärden. Vidare kräver vi att
den sökande kommer att bo i lägenheten.
Kreditupplysning tas på alla sökande som är
aktuella för visning och kontrakt. Rikshem
accepterar inte några betalningsanmärkningar
eller skulder hos Kronofogden.
Rikshem har riktlinjer mot trångboddhet för att
förhindra osunda boendeförhållanden i
fastigheten. Antalet personer som ska bo i
lägenheten ska därför vara rimligt i förhållande till
lägenhetens storlek.
3