Tilskuddsordningen 2017

Tilskuddsordningen 2017
Tilskuddsordningen for pårørendeskoler og samtalegrupper videreføres i 2017.
Søknadsskjemaer og kriterier blir ferdige til å legges ut i januar. Det er bare å fortsette
planleggingen av nye tilbud.
Har du spørsmål om ordningen, send e-post til [email protected]