Brevmal til C4-konvolutt

Til våre kunder
Drammen 30.12.2016
Melding om endring av våre listepriser
Otra Norge AS varsler endring av sine listepriser f.o.m. 1.2.2017. Prisendringen vil omfatte produkter fra:
Draka Norsk Kabel AS
Miltronic
Elis Elektro AS
Glamox
Nexans Norway AS
NKT Cables AS
Tec Con Norge AS
Endringene vil stort sett variere fra 1 – 10 %, men noen leverandører og produkter vil også kunne endres
utover nevnte % satser. I tillegg kan det komme prisendringer som følge av endringer i LME- eller
valutaindeksen. Korrigering av priser fra andre leverandører, produkter og kunderabattgrupper, kan også
forekomme.
Oppdatert prisvarsel ligger til enhver tid på vår hjemmeside www.otranorge.no.
Eventuelle spørsmål angående dette prisvarsel kan sendes pr. mail til [email protected]
Pris- og rabattfiler vil være tilgjengelig via våre e-handelsløsninger 1-2 arbeidsdager etter endring. Det er
viktig at både pris og ny rabattmatrise leses inn samtidig i deres datasystemer. Kunder som benytter seg av
Otra Link og Otra Web, vil være sikret en kontinuerlig og automatisk oppdatering av priser.
Viktig! Til informasjon varsles prisendringer kun via vår hjemmeside www.otranorge.no.
Dersom dere ønsker å få tilsendt skriftlig varsel ved fremtidige prisendringer, ber vi om at dere sender mail
om dette til [email protected]
Med vennlig hilsen
Anne Grosvold
Leif-Atle Sande
Pris og System Koordinator
Pris og System Controller
1
Nedre Eikervei 65 – Postboks 1 – 3001 DRAMMEN – Tlf. 32 86 10 50 – Fax 32 83 38 30 – Foretaksregisteret NO 962 218 288 MVA