1 - SEW-Eurodrive

Drivteknikk \ Automatisering \ Systemintegrering \ Service
*23059427_0916*
Korrektur
Synkrone lineærmotorer SL2
Utgave 09/2016
23059427/NO
SEW-EURODRIVE—Driving the world
Innholdsfortegnelse
Innholdsfortegnelse
Korrekturer ................................................................................................................................ 4
1.1
Typekode ........................................................................................................................ 5
1.2
Tekniske data SL2-motorer med tilpasset vikling ........................................................... 6
1.3
Lengdemålesystem AL2H............................................................................................... 7
23059427/NO – 09/2016
1
Korrektur – Synkrone lineærmotorer SL2
3
1
Korrekturer
1
Korrekturer
MERK
For driftsveiledningen "Synkrone lineærmotorer SL2" finnes det korrekturer.
- Primærdeler med tilpasset vikling
- Lengdemålesystem AL2H
Vær oppmerksom på informasjonen som er angitt i dette tillegget. Dette dokumentet
erstatter ikke den utførlige driftsveiledningen!
MERK
23059427/NO – 09/2016
Primærdelene i utførelse 01 er ikke utskiftbare med primærdelene i utførelse 00.
4
Korrektur – Synkrone lineærmotorer SL2
Korrekturer
Typekode
1.1
Typekode
1.1.1
Primærdel
1
Eksempel: SL2-P050VS-030-T-B-KVX1-490-00
Produktnavn
Motordel
Aktiv bredde primærdel
Lengde primærdel
Hastighetsklasse
Motorvern
Motorutførelse
Tilkobling
SL2
•
Synkron lineærmotor i 2. generasjon
P
•
P = primærdel
050
•
025 = 25 mm
•
050 = 50 mm
•
100 = 100 mm
•
150 = 150 mm
•
200 = 200 mm
•
250 = 250 mm
•
VS = very short
•
S = short
•
M = medium
•
ML = medium long
•
010 = 1 m/s
•
030 = 3 m/s
•
060 = 6 m/s
•
TF = termistortemperatursensor
•
KY = kontinuerlig registrering av motortemperatur
•
A = SL2-Advanced System
•
B = SL2-Basic
•
P = SL2-Power System
•
KVX1 = kabelforlengelse (SL2-Basic)
•
SSXS = plugg (SL2-Power System, SL2-Advanced System)
VS
030
TF
B
KVX1
490
•
490 = 490 V
Utførelse
00
•
00 = standard
•
01 = spesialkonstruksjon
23059427/NO – 09/2016
Viklingsspenning
Korrektur – Synkrone lineærmotorer SL2
5
1
Korrekturer
Tekniske data SL2-motorer med tilpasset vikling
1.2
Tekniske data SL2-motorer med tilpasset vikling
1.2.1
Lineærmotorer SL2 Basic
Motortype
Utfø- Hastig
relse hetsklasse
Fpeak
F1
Fnom
FD
v1
vnom
Ipeak
I1
Inom
R1
L1
Vekt
Kabeltverrsnitt
m/s
N
N
N
N
m/s
m/s
A
A
A
ohm
mH
kg
mm2
SL2-P050M-..
01
1
1950
1500
840
4300
1.1
1.1
5.8
4.3
2.1
22
313.5
10.4
1.5
SL2-P050ML-..
01
1
2600
2000
1120
5700
1.2
1.2
8.2
6.1
3
15
207.5
13.9
1.5
SL2-P100S-..
01
1
2650
2000
1200
5760
1.2
1.2
8
6.1
3.2
12.5
207.5
12.5
1.5
SL2-P100ML-..
01
1
5300
4000
2400 11380
1.2
1.2
17
12.2
6.3
6
103.5
25
1.5
SL2-P150S-..
01
1
3900
3000
1800
8640
1.3
1.4
14
10.3
5.4
5.5
107
18
1.5
SL2-P150M-..
01
1
5800
4500
2700 12860
1.4
1.5
23
17
9
2.9
57
27
1.5
SL2-P150ML-..
01
1
7700
6000
3600 17000
1.4
1.5
31
23
12
2.2
42.5
36
1.5
1.2.2
Lineærmotorer SL2 Advance
Motortype
Utfø- Hastigh
relse etsklasse
Fpeak
F1
Fnom
FD
v1
vnom
Ipeak
I1
Inom
R1
L1
Vekt
m/s
N
N
N
N
m/s
m/s
A
A
A
ohm
mH
kg
SL2-P050M-..
01
1
1950
1500
840
4300
1.1
1.1
5.8
4.3
2.1
22
313.5
17.6
SL2-P050ML-..
01
1
2600
2000
1120
5700
1.2
1.2
8.2
6.1
3
15
207.5
23
SL2-P100S-..
01
1
2650
2000
1200
5760
1.2
1.2
8
6.1
3.2
12.5
207.5
19.4
SL2-P100ML-..
01
1
5300
4000
2400
11380
1.2
1.2
17
12.2
6.3
6
103.5
37
SL2-P150S-..
01
1
3900
3000
1800
8640
1.3
1.4
14
10.3
5.4
5.5
107
29.5
SL2-P150M-..
01
1
5800
4500
2700
12860
1.4
1.5
23
17
9
2.9
57
42.6
SL2-P150ML-..
01
1
7700
6000
3600
17000
1.4
1.5
31
23
12
2.2
42.5
56.1
1.2.3
Lineærmotorer SL2 Power
Motortype
Utfø- Hastigh
relse etsklasse
Fpeak
F1
Fnom
FD
v1
vnom
Ipeak
I1
Inom
R1
L1
Vekt
m/s
N
N
N
N
m/s
m/s
A
A
A
ohm
mH
kg
SL2-P050M-..
01
1
1950
1500
980
4300
1.1
1.1
5.8
4.3
2.5
22
313.5
17.8
SL2-P050ML-..
01
1
2600
2000
1280
5700
1.2
1.2
8.2
6.1
3.4
15
207.5
23.2
SL2-P100S-..
01
1
2650
2000
1570
5760
1.2
1.2
8
6.1
4.2
12.5
207.5
19.6
SL2-P100ML-..
01
1
5300
4000
2700
11380
1.2
1.2
17
12.2
7.1
6
103.5
37.2
SL2-P150S-..
01
1
3900
3000
2700
8640
1.3
1.4
14
10.3
8
5.5
107
29.9
SL2-P150M-..
01
1
5800
4500
3800
12860
1.4
1.5
23
17
12.7
2.9
57
43.1
SL2-P150ML-..
01
1
7700
6000
5500
17000
1.4
1.5
31
23
18.3
2.2
42.5
56.6
Elektriske verdier gjelder for sinusformet kommutering og er angitt som effektivverdier
eller er basert på dem.
= induktivitet mellom koblingsfase og stjernepunkt
R1
= motstand mellom koblingsfase og stjernepunkt
23059427/NO – 09/2016
L1
6
Korrektur – Synkrone lineærmotorer SL2
Korrekturer
Lengdemålesystem AL2H
1.3
Lengdemålesystem AL2H
1.3.1
Tekniske data
Målelengde
maks. 4000 mm
Magnetbåndlengde
Målelengde + 80 mm1)
Reproduserbarhet
maks. ± 2 μm
Målenøyaktighet
±10 μm ved 20 °C
Kjørehastighet
maks. 10 m/s
Kjørehastighet som absolutt posisjon kan dannes
pålitelig frem til
1,3 m/s
Temperaturutvidelseskoeffisient Tk magnetbånd
(11 ± 1) μm/K/m
Posisjonstoleranse og mål
Se målskisse
1
Masse
- Lesehode
0,08 kg
- Magnetbånd
0,18 kg/m
Materiale
- Lesehode
Sink-trykkstøping
- Magnetbånd
17410 hardferrit 9/28 P
Omgivelsestemperatur, drift
-20 °C – +80 °C
Kapsling (i henhold til EN 60529)
IP 65, ved tilkoblet motkontakt
1) teknisk betinget konstant
HIPERFACE® - grensesnitt
Sykluslengde
1 mm
Måletrinn
0,244 μm ved interpolasjon av sinus-/cosinussignalene med f.eks. 12 Bit
Forsyningsspenning
7 V DC – 12 V DC
Anbefalt forsyningsspenning
23059427/NO – 09/2016
1)
8 V DC
Maks. driftsstrøm uten last
65 mA
Effektforbruk
maks. 1 W
Elektrisk grensesnitt
HIPERFACE®
Prosessdatakanal - SIN, REFSIN, COS, REFCOS
analog, differensiell
Parameterkanal - RS 485
digital
Tilkoblingstype
Plugg M12, 8-pol.
1) Under justeringsprosedyren ca. 100 mA
Korrektur – Synkrone lineærmotorer SL2
7
1
Korrekturer
Lengdemålesystem AL2H
Målskisser
19066915851
Monteringstoleranser
19066920331
1) uten maskeringstape
2) med maskeringstape
23059427/NO – 09/2016
Generelle toleranser etter DIN ISO 2768-mk
8
Korrektur – Synkrone lineærmotorer SL2
Korrekturer
Lengdemålesystem AL2H
1.3.2
1
Montering målesystem AL2H
MERK
Følg alltid monteringsveiledningen fra produsenten av giversystemet.
Under monteringen må du passe på at lineærsensoren [1] monteres som vist i illustrasjonen nedenfor, og at opplysningene om kjøreretning [5] er identiske på målebåndet [2] og lineærsensoren.
18876242315
[1]
Lineærsensor
[2]
Målebånd
[3]
Monteringsplate
[4]
Skjermplate
[5]
Merking av positiv telleretning
[6]
Skruer M5x14
[7]
Skruer
[8]
Tilkobling av lineærsensor
1. Posisjoner skjermplaten [4] mellom lineærgiveren [1] og monteringsplaten [3].
23059427/NO – 09/2016
2. Trekk til skruene M5x14 med et tiltrekkingsmoment på maksimalt 5 Nm.
Korrektur – Synkrone lineærmotorer SL2
9
1
Korrekturer
Lengdemålesystem AL2H
1.3.3
Giverkomponenter
Funksjon
Delenummer
Beskrivelse
Lineærsensor [1]
16524608
AL2H, HIPERFACE®, 8polet enhetskontakt M12
Målebånd [2]
13368567 (1000 mm)
Magnetbånd med tape og
maskeringstape
13368575 (2000 mm)
13368583 (3000 mm)
13368591 (4000 mm)
Komponenter [3] - [7]
1.3.4
13334069
AL2H-komponenter på
SL2-Advance System /
SL2-Power System,
kjøleenhet
Giverkabel (kabelkjedeegnet)
Delenummer
Lengde giverkabel AL2H
18157335
10,0 m
18161219
5,0 m
18161227
2,0 m
18161235
0,5 m
MERK
I tillegg til giverkabelen behøves en av følgende kabler:
For tilkobling til MOVIDRIVE®: Delenummer 05951518
•
For tilkobling til MOVIAXIS®: Delenummer 13332244
23059427/NO – 09/2016
•
10
Korrektur – Synkrone lineærmotorer SL2
SEW-EURODRIVE—Driving the world
SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
76642 BRUCHSAL
GERMANY
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
[email protected]
www.sew-eurodrive.com