Regional utvecklingsdirektör

Regional
utvecklingsdirektör
Verksamhetsutveckling
Folkhögskolesamordnare
Internationella
sekreterare
Mid Sweden
European Office
Mittnordenkommittén
Enheten för
miljö- och
hållbarhet
Enheten för
KulturTillväxtkollektivtrafik
verksamheten verksamheten
och
infrastruktur
Hola
folkhögskola
Ålsta
folkhögskola
Örnsköldsviks
folkhögskola