VALTHORNSVÄGEN

VALTHORNSVÄGEN
Felanmälan
08-520 687 88
Vår växel
08-520 687 00
Störningsjour
08-687 64 00
helst mellan kl.07:00-09:00
du kan vara anonym
Fastighetsjour 08-550 119 00
Rapid bevakning kvällar och helger
Nomor
skadedjursbekämpning
0771-12 23 00
__________________________________________________
TVÄTTSTUGOR
Valthornsvägen 1, 2, 3 och 5
Valthornsvägen 7-9 tvättar på Valthornsvägen 5.
FÖRRÅD
Valthornsvägen 1, 2, 5, 7 och 9 har förråd i källaren
Valthornsvägen 3 har förråd på vinden
CYKEL- OCH BARNVAGNSRUM
Cykelrum i respektive hus
Barnvagnsrum i källare på Valthornsvägen 1B, 3A, 7A+7B och 9A
NYCKELTUB
Lägenhetsdörren är utrustad med nyckeltub. Om du avtalat att arbete ska utföras i
lägenheten när du inte är hemma så lägger du en nyckel i nyckeltuben.
OBS! Ha aldrig en nyckel i tuben om detta inte är avtalat med oss eller våra
hantverkare. Endast 1 nyckel får plats i tuben.
AVFALL
Valthornsvägen 1- 9 slänger hushållssopor i kassetter vid fastigheterna.
Valthornsvägen 1, 3 och 5 slänger grovsopor i miljöhus bakom Valthornsvägen 1.
Valthornsvägen 2, 7 och 9 slänger grovsopor i miljöhus vid Furustigen (parkeringen
mellan Valthornsvägen 2 och Estövägen 7-9)
___________________________________________________________________