Bygguppdatering december 2016

2016-12-21
Huset fortgår i planerad takt och växer sakta men säkert fram. Nu är ytterligare ett plan färdigt
med bärande konstruktioner och plan fyra startar efter nyår.
Nu arbetar vi på i denna takt med ett plan på drygt tre veckor för att i slutet av mars påbörja
takarbetena.