KHT 100-200

Fläktdiagram KHT-200
9
1
3
2
8
7
Totaltrycksökning, kPa
KHT
200
3600 r/min
4
3200
5
6
2800
5
4
2400
3
2000
2
1600
10
1
0
0
0,2
0,4
0,6
0,8
Gasflöde, m 3/s
1
1,2
1,4
0
1600
Effektbehov, kW
4
2000
2400
8
12
2800
16
3200
20
3600 r/min
24
Fläktdiagrammet gäller för gas med densitet 1,2 kg/m3
Rätt till ändringar utan föregående meddelande förbehålles.
1,6