GRENKE – Short Sheet Classic lease (SE 12.15)

INFORMATION FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE
HYRESAVTAL
DET VIKTIGASTE I KORTHET
Hyresavtal är vår vanligaste avtalsform, vår klassiker, med en överenskommen
löptid utan restvärdes-åtagande. För kunderna finns det principiellt tre alternativ,
när hyrestiden har gått ut:
:: ÅTERLÄMNING Din kund lämnar tillbaka enheterna och nyinvesterar: följdaffär!
:: KÖP Din kund övertar enheterna till det aktuella marknadsvärdet.
:: FÖRLÄNGNING Din kund använder enheterna längre tid än grundhyrestiden och fortsätter att betala sina hyresavgifter.
KÖPEAVTAL (RAMAVTAL)
Mellan återförsäljare
och GRENKE
HYRESKONTRAKT
Mellan GRENKE
och slutkund
TILLVERKARGARANTI /
LAGSTADGAD GARANTI
Mellan återförsäljare och slutkund
DRA NYTTA AV VÅR STYRKA
–
VID VARJE AVTAL!
::: Betalning inom 24 timmar
*
::: Enkla processer
::: Personlig service
* Förutsatt att vi har tillgång
till
alla nödvändiga underlag.
DINA FÖRDELAR
::: Tack vare fördelaktiga hyresgifter bestämmer sig
dina kunder lättare för mer högkvalitativa enheter
::: Hyresavtal förstärker kundlojaliteten och är därmed
bra för goda följdaffärer
::: Det finns inga åtaganden från din sida att ta tillbaka
enheterna efter avtalets utgång
::: Hyresavtal förbättrar planeringssäkerheten genom
konstanta avgifter
::: Likviditeten bibehålls
::: I jämförelse med köp förblir dina kunder flexibla
med finansierade produkter.
www.grenke.se
WE FINANCE YOUR BUSINESS
SE 12/15
FÖRDELAR FÖR DINA KUNDER