RAPPORT ÖVER MÄTNING AV HAVSISENS TJOCKLEK

RAPPORT ÖVER MÄTNING AV HAVSISENS TJOCKLEK
Station:Ratan
Position
1
Datum: 2016­12­15
a
19
b
20
c
20
d
Anmärkning
2
2
3
4
Under anmärkning kommentera följande:
Ligger snötäcket jämnt eller ojämnt på isen?
Är snön torr eller blöt?
Är isen hård eller porös?
Aktuell position för mätningen
Etc.
Torr nysnö 2 cm