Vi önskar alla ekipage ett stort LYCKA TILL med träningen och på

Erbjudande till Tävlingsryttare i Stora Ekeby Ridklubb (STERK)
Som licenserad tävlingsryttare och medlem i STERK får du bland annat...
 Delta på regelbundna träningar som anordnas av klubben minst 4 ggr/termin (per disciplin):
o Olika tränarnivåer med lägst B-tränare som högsta nivå.
o Ryttaren betalar 150 kr per träningstillfälle. Resterande subventioneras av klubben.
 Regelbundna lagsammankomster på hemmaplan.
 Vara med på kurser och andra aktiviteter anordnade av klubben.
 Möjlighet att mot en låg avgift utnyttja klubbens anläggningar.
 Köpa speciellt framtagna attiraljer för våra tävlingsryttare via klubbens web-shop-partner:
 Jacka och Kavaj
 Blus/Skjorta
 Schabrak och Ländtäcke
Tävlingsmoroten - Licenspengar tillbaka
STERK styrelse har beslutat att återbetala licenspengar till de tävlingsryttare som uppfyller
nedanstående villkor vid tävlingsårets slut (31/12):
 Ryttaren har löst tävlingslicens för STERK under året.
 Ryttaren har jobbat som funktionär på STERK-/Allianstävling i minst 16 timmar under året.
 Ryttaren ska under året ha genomfört tävling(ar) med resultat:
 Dressyr: Lätt A program med minst 60% på regional nivå alternativt
 Hoppning: Lätt A / 1,20 m ”dubbelnolla” på regional nivå alternativt
 Hoppning (unghäst): Lätt A / 1,20 m två ”nollor” på regional nivå
Mejla klubbens kassör senast den 31/1:
 Vid vilken tävling som du har uppfyllt resultatvillkoren.
 Vid vilka STERK-tävlingar du har gjort funktionärstimmarna.
Licensavgiften återbetalas via TDB efter årsmötet i februari där STERK styrelseordförande
meddelar vilka ryttare som klarat villkoren.
Rabatterad anmälningsavgift på STERK´s lokala/regionala tävlingar
Genom att även vara funktionär när du tävlar på STERK´s tävlingar är du berättigad till 50% rabatt
på anmälningsavgiften.
o Jobba minst två klasser (ca 6 timmar).
o Rabatten gäller under en och samma tävlingshelg. Dvs man kan jobba på lördagen och få
rabatten på söndagen eller vice versa.
o En nära anhörig får vara funktionär istället för tävlingsryttaren.
o Återbetalas via TDB efter tävlingshelgen.
Bidrag till STERK-lagens tävlingsstarter i Allsvenskan
STERK ryttare som deltar i Allsvenskans lagtävling erhåller bidrag till sitt lags start.
Bidraget motsvarar lagets anmälningsavgift till den Allsvenska divisionsklassen (Div 3 till Elit).
Ansökan, som ska göras i god tid innan första start, mailas till styrelsens ordförande.
Träningsbidrag
Styrelsen kan bevilja bidrag till STERK-ryttare som deltar i riktade satsningar från SvRF Distriktet
eller SvRF Förbundet samt till elever på idrottsgymnasium med ridning som specialidrott.
o Bidraget måste sökas före kursens/utbildningens start.
o Utbetalning sker efter uppvisande av godkänt betyg/intyg om fullföljd kurs med redovisning
av träning och tävlingsverksamhet etc.
o Ansökan om träningsbidrag mailas till styrelsens ordförande och görs i god tid inför varje
termin.
o Bidragets storlek fastställs terminsvis och avgörs av antalet sökande och vilket resultat
respektive sökande har uppnått.
Vi önskar alla ekipage ett stort LYCKA TILL med träningen och på tävlingsbanorna!
På förslag från Carl-Johan Ståhle, Karin Ryckertz och Annette Björnson beslutade Styrelsen den 160830 att ovan erbjudande ska gälla fr o m 170101.