Förteckning över ej gällande delar i Krav- och kvalitets

Bilaga 2
1 (1)
Krav- och kvalitetsbok fysioterapi
Förteckning över ej gällande delar i Krav- och kvalitetsbok, del 1 Allmänna villkor år 2017
För vårdval Fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering gäller inte följande
stycken i krav- och kvalitetsboken del 1 Allmänna villkor:

2.2 Läkemedel

2.4 Medicinsk service, stycke 1, 3 och 5

2.12 Smittskydd, stycke 1-4 och 8-13

3.0 Regler för val av vårdgivare