AST anhöriginformation Hudiksvall

Titel
Anhörig information om Autismspektrumtillstånd
För vem
Kursen vänder sig till anhöriga till familjer som har ett barn/ungdom med
autismspektrumtillstånd
Syfte
Syftet med informationstillfället är att ge en ökad kunskap och förståelse om vad autism
innebär, för anhöriga till familjer som har ett barn med autismspektrumtillstånd.
Den riktar sig till mor- och farföräldrar, äldre syskon (över 15 år), andra nära
familjemedlemmar eller vänner och assistenter.
Plats
Stora Konferensrummet, Barn och ungdomshabiliteringen
Jakobsbergsvägen 12
824 81 Hudiksvall
Datum
Måndag 12 juni alt.
Torsdag 9 november
Tid
Kl.16-18
Ansvarig
Ulrika Johansson, Specialpedagog, 0650-92597
Sista anmälningsdag
7 juni alt.
3 november
Anmälan
Fyll i anmälan till aktivitet och lämna in till Barn-och ungdomshabiliteringen eller ring till
receptionen 026-15 86 86. Du kan också skicka in blanketten till Barn-och
ungdomshabiliteringen i Hudiksvall, Region Gävleborg, Jakobsbergsvägen 12, 824 81
Hudiksvall. Eller kontakta kursansvariga.
Utbildningen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare är anmälda.
Bekräftelse kommer att skickas ut.
Välkommen!