AST föräldrautbildning Hudiksvall

Titel
Föräldrautbildning Autismspektrumtillstånd
För vem
Föräldrar till barn/ungdomar med autismdiagnos
Syfte
Ge föräldrar grundläggande kunskaper inom autismspektrum området.
Plats
Stora konferensrummet på Barn och ungdomshabiliteringen Hudiksvall
Datum
26/1, 9/2 samt 23/2 - 2017
Tid
9.00 – 16.30, lunch mellan 12.15 – 13.00 som var och en ansvarar för själv.
Ansvarig
Susanne Norling, kurator 0650-926 00
Sista anmälningsdag
19/1- 2017
Anmälan
Fyll i anmälan till aktivitet och lämna in till Barn-och ungdomshabiliteringen eller ring till
receptionen 026-15 86 86. Du kan också skicka in blanketten till Barn-och
ungdomshabiliteringen i Hudiksvall, Region Gävleborg, Jakobsbergsvägen 12, 824 81
Hudiksvall. Eller kontakta kursansvariga.
Utbildningen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare är anmälda.
Välkommen!