Information om tentamen den 12 januari 2017

Information om tentamen den 12 januari 2017
Tentamen skrivs på campus Helsingborg i sal E210 klockan 08:00-13:00 torsdagen den 12 januari
2017. Under tentamenstiden kommer inga raster att ges. Tillgång till toalett kommer givetvis att
finnas under alla fem timmar.
Till tentan ska du ta med legitimation. Legitimation är ett absolut krav för att få tentera – har du
ingen legitimation kommer du inte att få skriva tentan. För att få tentera måste du dessutom vara
godkänd på samtliga obligatoriska prov.
Anmälan sker via kurshemsidan senast den 6 januari. Vi uppskattar dock om du anmäler dig snarast
möjligt om du har för avsikt att skriva tentamen.
Om du enligt beslut från avdelningen för pedagogiskt stöd har rätt att skriva tentamen med förlängd
skrivtid eller annat hjälpmedel ber vi dig kontakta oss eller vår studievägledning snarast möjligt. För
dig som ska skriva tenta med pedagogiskt stöd gäller annan sal, och den informationen skickas ut per
e-mail till dig som berörs. Om du inte har fått denna information en vecka innan tentan ber vi dig
kontakta oss.
Ett tips är att ta med någon dryck/mat/fika/godis/frukt för att orka med alla fem timmar. Notera att
inga pauser kommer ges för att gå och köpa kaffe eller dylikt. Allt ni önskar förtära under tentan
måste ni alltså ha med er.
Tillåtet material vid tentamen är:
• Lagtext. Här är det tillåtet att ta med vilken typ av lagtext man vill, så länge den är ren, alltså
inte på förhand kommenterad, jämför nedan. Man kan alltså ta med lagbok eller välja att
skriva ut lagtext från internet.
• Egna anteckningar i lagboken; Det enda som får finnas antecknat i lagboken är stickord och
lagrumshänvisningar. Stickord är ett ord som förs ut i marginalen som är direkt, exakt
hämtad ur det lagrum som ni skriver ordet vid. Ni får även göra lagrumshänvisningar. Ni får
under ett lagrum, t.ex. BrB 8:12, skriva ett annat lagrum, t.ex. BrB 23:1. Ni får även göra
understrykningar.
• Indexeringslappar, men texten på lapparna skall förekomma direkt i texten till den lag lappen
hänvisar till, t.ex. Avtalslagen
Ej tillåtet material är:
• Kurslitteratur.
• Extentor eller annat kursmaterial.
• Kommenterad lagtext. Exempelvis lagtext som är utskriven från databasen Karnov eller Zeteo
där det finns möjlighet att skriva ut lagtext med lagkommentarer från rättskunniga.
Om du har några frågor angående tentamen är du välkommen att kontakta oss på [email protected]!
Lycka till!