Containertaxa 2017 version 1

Containertaxa 2017 version 1
Gäller from 2017-01-01
Alla priser inkl moms
Liftdumper och lastväxlare
Utsättning
Tömning
Hemtagning (inkl. tömning)
Bomkörning
Hemtagning återvinningscont. (inkl. tömning, behandling & hyra)
Avgift
450 kr/st
600 kr/st
600 kr/st
400 kr/st
1 000 kr/st
Behandling matavfall
Behandling restavfall
Behandling grovavfall
Behandling trädgårdsavfall
100 kr/ton
1 150 kr/ton
1 300 kr/ton
350 kr/ton
Hyra liftdumper 10 kbm
Hyra liftdumper 15 kbm
Hyra lastväxlare
Korttidshyra (upp till 60 dygn)
4 000 kr/år
5 000 kr/år
10 000 kr/år
40 kr/natt
Direkttömmande (endast restavfall)
Utsättning
Tömning
Tömning komprimerad
Hemtagning (inkl. tömning)
Budningstillägg
Bomkörning
Avgift
450 kr/st
230 kr/st
280 kr/st
600 kr/st
80 kr/st
150 kr/st
Behandling restavfall
1 150 kr/ton
Hyra container 2 kbm
Hyra container 4 kbm
Hyra container 6 kbm
Hyra container 8 kbm
2 000 kr/år
2 500 kr/år
3 000 kr/år
3 500 kr/år