ADHD ADD föräldrautbildning Gävle Sandviken

Titel
Föräldrautbildning ADHD/ADD (Via BUP)
För vem
Föräldrar och anhöriga till barn med ADHD/ADD.
Syfte
Ge föräldrar och anhöriga baskunskaper om ADHD.
Ge allmänna råd och tips om hur man som förälder kan underlätta vardagen för barn och
familj.
Ge föräldrar en orientering om samhällets stöd.
Plats
Sandviken
Gävle
Samlingsalen, plan 2, Sandvikens sjukhus, huvudentrén
Brömssalen, Gävle sjukhus, ingång 11
Datum
Fem starttillfällen, två lektioner. Våren -17.
Gävle
Lektion 1
9 februari
Lektion 2
16 februari
Lektion 1
20 april
Lektion 2
27 april
Lektion 1
18 maj
Lektion 2
1 juni
Sandviken
Lektion 1
12 januari
Lektion 2
19 januari
Lektion 1
16 mars
Lektion 2
30 mars
Tid
Tid för alla föreläsningar är 13.00-16.30.
Ansvarig
Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.
Sista anmälningsdag
Ingen
Anmälan
För anmälan, ring 026-154603.
Välkommen!