Inför årsmötet 2017 - Koloniföreningen Senderöd

Inför Årsmöte 2017
ÅRSMÖTE 2017
Blir av söndagen 12:e Mars 2017 kl. 10:00 i Föreningshuset
vid dansbanan.
MOTIONER till årsmötet
Skall vara Styrelsen tillhanda senast måndagen
31 december 2016.
Tänk på att motionen ska vara färdigt utarbetad förslag
inklusive ekonomisk redovisning.
Ha en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!
Styrelsen för koloniföreningen Senderöd