Sociala berättelser, seriesamtal föräldrautbildning Hudiksvall

Titel
Att använda Sociala berättelser och seriesamtal
För vem
Utbildningen riktar sig till föräldrar som har barn och ungdomar i behov av att på ett tydligt
sätt få förberedelser i aktiviteter, hjälp att ändra beteenden eller få sociala situationer förklarat
på ett visuellt sätt. Metoden är användbar till personer som kan tolka bilder från 4 års ålder
och uppåt.
Utbildningen är på fyra tillfällen, där man mellan tillfällena får möjlighet att prova metoden
hemma utifrån berättelser som vi skriver tillsammans.
Syfte
Utbildning för att ge föräldrar en bra metod för att tydliggöra, förbereda och förklara olika
sociala situationer och aktiviteter.
Plats
Lilla konferensrummet, Barn och ungdomshabiliteringen Hudiksvall
Jakobsbergsvägen 12
824 81 Hudiksvall
Datum
Tisdag 16 maj
Måndag 22 maj
Måndag 29 maj
Måndag 12 juni
Tid
Kl. 13-15
Ansvarig
Ulrika Johansson, specialpedagog
0650-92597
Sista anmälningsdag
8 maj
Anmälan
Fyll i anmälan till aktivitet och lämna in till Barn-och ungdomshabiliteringen eller ring till
receptionen 026-15 86 86. Du kan också skicka in blanketten till Barn-och
ungdomshabiliteringen i Hudiksvall, Region Gävleborg, Jakobsbergsvägen 12, 824 81
Hudiksvall. Eller kontakta kursansvariga.
Utbildningen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare är anmälda.
Bekräftelse kommer att skickas ut.
Välkommen!