Untitled

MER INFORMATION OM TUBERKULOS:
Folkhälsomyndigheten:
www.folkhalsomyndigheten.se
Stockholms smittskyddsenhet:
www.smittskyddstockholm.se
Världshälsoorganisationen WHO:
www.who.int/topics/tuberculosis/en
Frågor rörande tuberkulossmitta
per telefon
till Smittskydd Stockholm:
08-123 143 00
Smittskydd Stockholm
Stockholms läns landsting
[email protected]
Artikelnr: SmSt-151