AST diagnosinformation 7-10 år Hudiksvall

Titel
Diagnosinformation till barn/ungdomar 7-10 år med autismspektrumtillstånd.
För vem
Barn/ungdomar 7-10 år med autismspektrumtillstånd.
Syfte
Ge grundläggande kunskap och egen insikt i sin diagnos autismspektrumtillstånd.
Träffa andra jämnåriga med samma diagnos.
Plats
Stora konferensrummet på BUH
Datum
27/3, 3/4, 10/4
Tid
15.00 - 16.30
Ansvarig
Ulrika Johansson, specialpedagog 0650-925 97
Camilla Jäderqvist, kurator 0650-926 06
Sista anmälningsdag
20/3
Anmälan
Fyll i anmälan till aktivitet och lämna in till Barn-och ungdomshabiliteringen eller ring till
receptionen 026-15 86 86. Du kan också skicka in blanketten till Barn-och
ungdomshabiliteringen i Hudiksvall, Region Gävleborg, Jakobsbergsvägen 12, 824 81
Hudiksvall. Eller kontakta kursansvariga.
Utbildningen ges under förutsättning att tillräckligt många deltagare är anmälda.
Bekräftelse kommer att skickas ut.
Välkommen!