Ändring av adress

Ändring av adress
Personnummer
År
Månad
Dag
Födelsenummer
Klass
_____________________
Efternamn
____________________________________
Förnamn
____________________________________
Bostadnummer
Och postadress
_____________________________________
Telefon
_____________________________________
E-post
_____________________________________
Mobiltelefon
_____________________________________
Förälder/
vårdnadshavare
______________________________________
Förälders bostadsoch postadress
(om annat än din egen)
______________________________________
Förälders telefonnr.
______________________________________
Västra gymnasiet
Backenvägen 154, 903 62 Umeå
090-16 58 58
www.umea.se/vastra