Liite 06_MAKU valmisteluryhmän muutospäätös

1
Muutospäätös
VM037:07/2016
VM/910/00.01/2016
20.12.2016
KOKOONPANON MUUTOS SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSEN
HENKILÖSTÖPOLITIIKKARYHMÄÄN
Sote-uudistuksen projektiryhmä on kokouksessaan 19.12.2016 ja
maakuntauudistuksen projektiryhmä on kokouksessaan 20.12.2016
muuttanut nimeämänsä henkilöstöpolitiikkaryhmän kokoonpanoa
seuraavasti:
Johtaja Kirsi Sillanpään varajäseneksi nimetään neuvottelupäällikkö
Riikka Rapinoja Tehy ry:stä 23.1.2017 alkaen.
Jakelu
Henkilöstöpolitiikkaryhmä
Johtaja Kirsi Sillanpää, Tehy ry
Neuvottelupäällikkö Riikka Rapinoja, Tehy ry
Tiedoksi
Valtiovarainministeriön kirjaamo
Sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamo
Alueuudistus.fi -sivut
alueuudistus.fi