Avslutningsseminar for Professor dr. med Thor

Avslutningsseminar for
Professor dr. med Thor Willy Ruud Hansen
Kjære kolleger og venner
Vi har den glede å invitere deg til avslutningsseminar for
professor dr. med Thor Willy Ruud Hansen
torsdag 12. januar 2017 ved Oslo Universitetssykehus – Rikshospitalet. Seminaret holdes i
«Blått auditorium» i underetasjen fra kl. 12.00 til kl.16.00.
Seminaret er åpent for alle interesserte!
12.00 Ola D Saugstad: Velkommen
12.05 Terje Rootwelt: Laudatio Thor Willy Ruud Hansen
12.10 David K Stevenson:
The Biology of Bilirubin Production and its Inhibition
12.40 – 12.55 Pause
12.55 Thomas Halvorsen:
Nettverk for pediatrisk medikamentell behandling og forskning i Norge
13.15 Marianne Nordhov:
Ferdighetstrening i barnemedisinen- veien hit og veien videre
13.40 – 14.00 Pause
14.00 Per Grøttum: E-læring
14.20 Lisbeth Wingaard: Nyfødt hørselsscreening i Norge
14.40 – 15.00 Pause
15.00 Ketil Størdal:
Barns helse i lavinntektsland – hva kan norske barneleger gjøre?
15.20 Reidun Førde: Thor Willy og klinisk etikk-komite
15.45 Arild Rønnestad: Thor Willy Ruud Hansen og nyfødtavdelingen
16.00 Hilsninger/Mottakelse
På vegne av Barne- og ungdomsklinikken, OUS og Universitetet i Oslo
Terje Rootwelt
Ola Didrik Saugstad Arild Rønnestad