Januar 2017 Kverna 1 2 3 4 5

Januar 2017
Kverna
UKE
1
Ute
levering
MANDAG
2.
Turdag
3.
Basedag
Godt nytt år
alle sammen
9.
Turdag
2
ONSDAG
TORSDAG
FREDAG
Solsikkene
utelevering hver
onsdag
Solsikkene
utelevering
Smøremåltid kl 10
Varmmat kl. 10
Hver fredag
4.
Turdag
Knoppene går
ut kl 9.00
5.
Basedag
3-4 åringene
leveres inne
6.
Aktiviteter i
barnehagen
Alderssamling
10.
Basedag
Går ut til kl.
10.00
Inne
levering
3
TIRSDAG
11.
Turdag
Knoppene går
ut kl 9.00
12.
Basedag
3-4 åringene
leveres inne
Aktiviteter i
barnehagen
Alderssamling
16.
Turdag
17.
Basedag
Ute
levering
18.
Turdag
Knoppene går
ut kl 9.00
19.
Basedag
3-4 åringene
leveres inne
Alderssamling
4
13.
Samling 9.30
23.
Turdag
Inne
levering
24.
Basedag
Går ut til kl.
10.00
25.
Turdag
Knoppene går
ut kl 9.00
26.
Basedag
3-4 åringene
leveres inne
20.
Aktiviteter i
barnehagen
Hedvig 3 år 22.
januar.
Hurra!
27.
Planleggingsdag
Barnehagen er
stengt
Alderssamling
5
Ute
levering
30.
Turdag
31.
Basedag
1./2
Turdag
Knoppene går
ut kl 9.00
2.
Basedag
3-4 åringene
leveres inne
Alderssamling
3.
Aktiviteter i
barnehagen