Eksempel på skjema som brukes i interjvu

Praksis på Hotell
 Kan du fortelle litt om deg selv. Hvor kommer du i fra, hvor lenge har du
vært i Norge
 Hva gjorde du i hjemlandet? Erfaring fra renhold?
 Har du arbeids/praksiserfaring fra Norge?
 Hva er ditt mål? Hva gjør du om 2 år? Hvordan ser ditt liv ut da?
 Hva ønsker du å jobbe med? Servering, kjøkken, renhold?
 Kan du jobbe når det er helg/ tidlig på morgenen?
 Hvilke dager kan du ha praksis
_____________________