Prisliste Bygg C

PRISLISTE SKOVLY - BYGG C
21.12.16
LeilighetsEtasje Antall rom BRA m2
nummer
4
2
58,5
401
4
2
49,8
402
4
3
87,2
403
4
2
48,7
404
4
2
60,4
405
4
3
82,5
406
4
3
84,0
407
4
2
48,7
408
4
2
60,4
409
4
3
82,5
410
4
4
115,0
411
5
3
80,8
501
5
2
49,8
502
5
3
87,2
503
5
2
48,7
504
5
2
60,4
505
5
2
58,6
506
5
2
49,8
507
5
3
87,2
508
5
2
48,7
509
5
2
60,4
510
5
2
58,6
511
5
2
49,8
512
5
4
115,0
513
6
3
80,8
601
6
2
49,8
602
6
3
87,2
603
6
3/4
105,8
604
6
2
58,6
605
6
2
49,8
606
6
3
87,2
607
6
2
48,7
608
6
2
60,4
609
6
2
58,6
610
6
2
49,8
611
6
4
115,0
612
P-rom
54,3
45,7
81,2
44,4
54,3
76,5
78,0
44,4
54,3
76,5
104,1
76,7
45,7
81,2
44,4
54,3
54,0
45,7
81,2
44,4
54,3
54,0
45,7
104,1
76,7
45,7
81,2
99,1
54,0
45,7
81,2
44,4
54,3
54,0
45,7
104,1
701
7
4
156,3
145,2
702
703
704
705
706
707
7
7
7
7
7
7
3
3
2
2
3
4
110,2
87,2
48,7
60,4
110,2
115,0
102,7
81,2
44,4
54,3
102,7
104,1
801
8
4
156,3
145,2
802
8
4
118,6
108,6
Terrasse /
Balkong
16,4
15,4
22,3 / 12,1
8,3
22,3
25,0
22,3 / 11,9
8,1
22,3
25,0
19,5 / 10,1
16,2 + 9,2
15,9
14,5 + 12,3
8,3
14,5
15,6
15,6
14,5 + 11,9
8,1
14,5
15,6
15,6
19,1 + 10,1
16,2 + 9,2
15,9
14,5 + 12,3
14,5 + 21,9
15,6
15,6
14,5 + 11,9
8,1
14,5
15,6
15,6
19,1 + 10,1
29,0 + 55,7 +
31,6 Utebod:
5,6
31,6
14,5 + 12,1
8,1
14,5
31,1
19,0 + 9,3
29,0 + 66,9 +
49,8 Utebod:
5,6
31,1 + 58,0
Utebod: 5,2
Parkering
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Status
Reservert
Reservert
Reservert
Reservert
Reservert
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Leie
Pris
SOLGT
2 950 000
4 800 000
2 900 000
SOLGT
4 450 000
4 550 000
2 900 000
3 250 000
4 450 000
5 850 000
SOLGT
SOLGT
4 850 000
2 950 000
3 350 000
SOLGT
SOLGT
4 850 000
2 950 000
3 350 000
3 300 000
3 000 000
5 950 000
SOLGT
SOLGT
4 900 000
6 150 000
3 400 000
SOLGT
4 900 000
3 050 000
3 450 000
3 400 000
3 100 000
6 200 000
11 000 000
Reservert
6 300 000
5 150 000
3 200 000
3 550 000
6 300 000
6 400 000
Leie
11 500 000
Leie
8 700 000
Forbehold:
Selger forbeholder seg retten til fritt å endre priser/betingelser på usolgte leiligheter.
Informasjon: Kjøpesummen er fast og ikke gjenstand for indeksregulering. Prospekt og Tilleggsskriv ligger til grunn for prislisten.
Garasjeplass: Det vil være mulighet for samtlige leiligheter å leie parkeringsplass i prosjektets felles parkeringshus.
Omkostninger i forbindelse med kjøp:
Dokumentavgift til Staten, 2.5% av andel tomteverdi
Tinglysingsgebyr for skjøte
Tinglysingsgebyr for pantedokument inkl panteattest
Tilknytningsavgift kabel-tv
Oppstartskapital til Sameiet
Totale omkostninger i tillegg til kjøpesum
For oppdatert prisliste se www.skovlyboliger.no
fra kr. 4.250,00,kr.
525,00,kr.
724,50,kr.
4.500,00,kr.
3.500,00,fra kr. 13.499,50,-
til kr. 13.670,00,kr.
525,00,kr.
724,50,kr.
4.500,00,kr.
3.500,00,til kr. 22.919,50,-