Aktiv Larvik får tilskudd til inkludering!

Aktiv Larvik får tilskudd til inkludering!
Aktiv Larvik får tilskudd til inkluderin
Sist oppdatert: 21.12.
Aktiv Larvik får 725 000 kroner fra Kulturdepartementet til arbeidet mot barnefattigdo
Pengene skal bidra til at flere barn fra økonomisk vanskeligstilte familier kan delta i organiser
fritidsaktiviteter. Larvik kommune vil i prosjektet skape grunnlag for et systematisk og var
samarbeid mellom frivillige, offentlige instanser og andre relevante aktører. Mer koordin
samhandling mellom offentlige etater og bedre samarbeid med frivillige organisasjoner s
vektlegges i prosjektet. De vil utvikle samarbeidsmodeller og løysinger som kan være
inspirasjon for and
Se mer Larvik kommune
Page 1 / 1